⚡️⚡️ Workshop THÁNG 03

HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Hệ thống báo cáo quản trị Nhân sự là nơi ghi nhận toàn bộ sự việc liên quan đến hoạt động của Công tác Nhân sự. Để trở thành một người làm HR chuyên nghiệp, bạn cần phải thống kê và hiểu sâu và rõ ý nghĩa của tất cả các số liệu, biến nó thành công cụ thể ra các quyết định và dự báo cho tương lai: Tỉ lệ nghỉ việc, tỉ lệ tuyển dụng thành công, tốc độ tăng thu nhập bình quân so với tốc độ tăng doanh thu, tổng quỹ lương / tổng doanh thu …  Đó là những con số phi tài chính, nhưng phản ánh chất lượng nguồn nhân lực của Công ty đang mạnh hay yếu, đang tăng trưởng hay suy thoái để có sự chuẩn bị về nguồn lực và tác động kịp thời về tâm lý, văn hóa. Đó là những con số tài chính thể hiện việc sử dụng chi phí hiệu quả hay lãng phí,  hiệu suất lao động tỉ lệ thuận hay nghịch với tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Khóa học sẽ cung cấp những kiến thức, form mẫu thống kê, báo cáo và phân tích số liệu. Hướng dẫn cách thực thi các mục tiêu Nhân sự với chiến lược kinh doanh của Công ty. Giúp bổ sung những kiến thức về quản trị để có thể tham mưu, xây dựng chiến lược cùng với Ban Giám đốc để nâng cao chất lượng nguồn lực của tổ chức.

Là module 1 của HR Tools  trong chuỗi HR Professional Series do Phi&P thiết kế.

THỜI LƯỢNG, CHI PHÍ, GIẢNG VIÊN?

 • Thời lượng: 4 buổi (2 ngày) từ 09h00 – 17h00
 • Khai giảng: dự kiến vào ngày 09/03 & 10/03/2019
 • Phí đầu tư: 4.690.000 đồng/học viên (chưa bao gồm VAT)
  • Đăng ký trước 10 ngày hoặc theo nhóm 3 học viên được giảm 15%: 3.980.000 đ/hv
 • Địa điểm:
  • AIM Academy, 146 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giảng viên:
  • Ms. Nông Vương Phi
  • Các CEO, HRD uy tín của các Công ty lớn.

Download tài liệu nhân sự

Đăng ký ngay để có thể nhận được các tài liệu nhân sự hữu ích

Phần mềm đánh giá nhân sự

Đăng ký để dùng thử phần mềm quản lý nhân sự