Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tập hợp các câu chuyện ngụ ngôn hữu dụng trong quản trị nhân sự

Giữ chân nhân tài

Tăng mức độ hài lòng & giữ chân nhân viên 

Tài liệu về chủ đề hạnh phúc & cân bằng 

Công cụ hỗ trợ Quản trị nhân sự

Công cụ ứng dụng trong quản trị nhân sự 

Hướng dẫn dùng thử các phần mềm về Nhân Sự

Xem giới thiệu

Xem kết quả khảo sát lương 2018

xem ngay

Biểu mẫu Nhân sự & Bảo Hiểm Xã Hội

Phiếu 601 - 620

1- Phieu Giao Nhan Ho So thanh toan truc tiep chi phi KCB BHYT

1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau

2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản

3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

4- PGNHS 604 – Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5- PGNHS 605 – Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp

6- PGNHS 606 – Giải quyết chế độ hưu trí

7- PGNHS 607 – Hưởng chế độ tử tuất

8- PGNHS 608 – Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

9- PGNHS 610 – Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

10- PGNHS 612 – Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11- PGNHS 613 – Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH

12- PGNHS 615 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

13- PGNHS 616 – Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

14- PGNHS 617 – Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù – Trở về định cư hợp pháp…

15- PGNHS 618 – Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83.CP

16- PGNHS 619 – Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83.CP

17- Phieu GNHS 609 – Hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

18- Phieu GNHS 614 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ

19- Phiếu GNHS 620 – Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

Phiếu giao nhận CST

1- PGNHS 301 – Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho mẫu sổ cũ

2- PGNHS 302 – Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

3- PGNHS 303 – Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

4- PGNHS 304 – Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

5- PGNHS 305 – Cấp lại sổ BHXH do mất

6- PGNHS 306 – Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

7- PGNHS 307 – Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất

8- PGNHS 308 – Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN

9- PGNHS 309 – Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

10- PGNHS 310 – Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước

11- PGNHS 311 – Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

12- PGNHS 312 – Cấp sổ BHXH cho kỳ trước

13- PGNHS 313 – Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01-1995

14- PGNHS 314 – Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

15- PGNHS 321- Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho sổ mẫu mới

16- PGNHS 401 – Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng

17- PGNHS 402 – Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh

18- PGNHS 403 – Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Xem nội dung

Chương trình đào tạo quản lý cấp trung

Xem nội dung

Phần mềm quản lý nghỉ phép  

  • Link phần mềm: Nghiphep.tinhhoa.asia
    Tài khỏan nhân viên: user: nhanvien – password: 123
  • Tai khỏan quản lý: user: quanly – password: 123

Hướng dẫn download tài liệu

  • Hầu hết các tài liệu đều ở dạng Google DOCS
  • Bạn có thể xem online trực tiếp
  • Hoặc tải về máy tính dưới định dạng mà mình mong muốn
Facebook Comments