HIỂU NGƯỜI ĐỂ DÙNG NGƯỜI

DISC là công cụ để mỗi người tự nhận diện tính cách của mình cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất.

DISC là viết tắt của (tạm giải thích như sau):

  • Dominance– liên quan đến sự kiểm soát, quyền lực và tốc độ
  • Influence– liên quan đến tình huống xã hội và sự thuyết phục trong giao tiếp
  • Steadiness– liên quan đến sự kiên nhẫn, chậm rãi, và suy nghĩ sâu, trầm lặng
  • Conscientiousness (hoặc thận trọng, tuân thủ theo định nghĩa của Marston) – có liên quan đến cấu trúc, sự chuẩn xác, tính tổ chức theo khoa học

Báo cáo DISC Profile cung cấp một cái nhìn sâu về những điểm nổi bật của từng cá nhân nhằm mục đích đưa ra chiến lược giao tiếp thành công, hiệu quả với người khác. Sự hiểu biết về DISC Profile đã giúp cho hàng triệu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ cái nhìn chuyên nghiệp về tính cách mỗi người (hiểu bản thân và người khác).

Đăng ký tham gia chương trình Đào tạo Kỹ năng Quản lý nhân sự – Hiểu người để dùng người

TÓM TẮT Phong cách hành vi thích ứng

Bản tóm tắt các hành vi cho từng tính cách trong nhóm DISC

Khái quát bốn phong cách hành vi DISC cơ bản

Một số tính cách của từng kiểu trong Bốn phong cách hành vi DISC cơ bản, để bạn có thể tương tác hiệu quả với từng phong cách hành vi

Cách điều chỉnh tính thẳng thắn và cởi mở của bạn

Trong một số tình huống tương tác cá nhân, bạn chỉ có thể xác định được tính thẳng thắn hoặc cởi mở của người khác, chứ không phải là cả hai.

Cách thích ứng với phong cách hành vi THỐNG TRỊ

Phong cách hành vi Thống trị là hướng về mục tiêu, rất quan tâm đến cảm giác hoàn thành công việc. Ủng hộ họ bằng cách hỗ trợ ý tưởng và công nhận quyền lực và uy tín của họ.

Cách thích ứng với phong cách hành vi ẢNH HƯỞNG

Các phong cách hành vi Ảnh hưởng phát triển mạnh về cảm nhận cá nhân, do đó hãy cho họ thấy sự chân thành. Hỗ trợ các ý tưởng, mục tiêu, ý kiến, và ước mơ của họ

Cách thích ứng với phong cách hành vi KIÊN ĐỊNH

Họ hướng về những mối quan hệ và muốn có những mối quan hệ ấm áp và nhẹ nhàng, vì vậy hãy chiếm được niềm tin của họ, hỗ trợ cảm xúc của họ, và cho thấy sự quan tâm chân thành tới họ

Cách thích ứng với phong cách hành vi TUÂN THỦ

Họ tuân thủ thời gian, vì vậy hãy đáp ứng theo lịch trình của họ. Họ cần chi tiết, vì vậy hãy đưa cho họ dữ liệu. Họ hướng về công việc, vì vậy đừng mong đợi trở thành bạn của họ trước khi làm việc với họ.

Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi KIÊN ĐỊNH

Các đặc điểm của tính cách này bao gồm: Quan tâm đến sự bền vững, Suy nghĩ logic, Muốn các tài liệu và dữ liệu, Thích tham gia cá nhân, Cần phải biết tuần tự từng bước…

Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi TUÂN THỦ

Các đặc điểm của tính cách này bao gồm: Quan tâm đến phương pháp tiếp cận tích cực, Suy nghĩ logic, Thích dữ liệu, Cần được biết quy trình