THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: (Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi:

  • Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
  • Đăng ký từ 3 học viên
  • Là khách hàng thân thiết của PTI

Download tài liệu nhân sự

Đăng ký ngay để có thể nhận được các tài liệu nhân sự hữu ích

Link đăng ký

Phần mềm đánh giá nhân sự

Đăng ký để dùng thử phần mềm quản lý nhân sự

Click để nhận