Đăng ký

Đăng ký khóa học

Đăng ký tham gia

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: (Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi:

  • Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
  • Đăng ký từ 3 học viên
  • Là khách hàng thân thiết của PTI

Download tài liệu quản trị nhân sự

Download