Tại tầng hầm của nhà thờ Westminster ở Luân Đôn, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Trên đó có khắc mấy dòng chữ như sau

  1. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới.
  2. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra mình sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút nhỏ phạm vi và quyết định chỉ thay đổi đất nước của mình.
  3. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi.
  4. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra, điều cần nhất là tôi phải thay đổi bản thân mình trước.

 

Cảm ngộ: Muốn cải biến thế giới, trước tiên hãy thay đổi chính mình