Mô tả công việc mẫu quản lý cửa hàng bán lẻ này có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo đơn xin việc sẽ thu hút các ứng viên công việc đủ tiêu chuẩn cho công việc. Hãy xem lại bản mô tả công việc này để đáp ứng nhiệm vụ công việc cụ thể và yêu cầu công việc của bạn.

Mô tả công việc

 • Hoàn thành các yêu cầu hoạt động của cửa hàng bằng cách lên lịch và phân công nhân viên; theo dõi kết quả công việc.
 • Duy trì nhân viên cửa hàng bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên.
 • Duy trì kết quả công việc của nhân viên cửa hàng bằng cách huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; lập kế hoạch, giám sát và thẩm định kết quả công việc.
 • Đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách chuẩn bị một ngân sách hàng năm; lập kế hoạch chi tiêu; phân tích phương sai; khởi xướng hành động khắc phục.
 • Xác định các yêu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai bằng cách thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và thực tế và những người khác ở vị trí để hiểu các yêu cầu dịch vụ.
 • Đảm bảo có sẵn hàng hóa và dịch vụ bằng cách phê duyệt hợp đồng; duy trì hàng tồn kho.
 • Xây dựng chính sách giá bằng cách xem xét các hoạt động bán hàng; xác định thêm khuyến mại cần thiết; ủy quyền bán hàng giải phóng mặt bằng
 • Thị trường hàng hóa bằng cách nghiên cứu quảng cáo, khuyến mại và kế hoạch hiển thị; phân tích báo cáo hoạt động và tài chính cho tỷ suất lợi nhuận.
 • Đảm bảo hàng hóa bằng cách thực hiện các hệ thống và biện pháp an ninh.
 • Bảo vệ nhân viên và khách hàng bằng cách cung cấp một môi trường cửa hàng an toàn và sạch sẽ.
 • Duy trì sự ổn định và danh tiếng của cửa hàng bằng cách tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Xác định thay đổi chiến lược tiếp thị bằng cách xem xét báo cáo tài chính và hoạt động và hồ sơ bán hàng của bộ phận.
 • Duy trì kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo giáo dục; xem xét các ấn phẩm chuyên nghiệp; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham gia các hội nghề nghiệp.
 • Duy trì hoạt động bằng cách khởi xướng, phối hợp và thực thi các chính sách và quy trình nhân sự của chương trình, hoạt động và nhân sự.
 • Đóng góp cho nỗ lực nhóm bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan khi cần thiết.

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Kỹ năng cần có của Retail store manager

 • Tập trung vào khách hàng
 • Theo dõi chi phí ngân sách, giá cả,
 • Mối quan hệ nhà cung cấp
 • Kiến thức thị trường, nhân sự,
 • Kết quả thúc đẩy
 • Hoạch định chiến lược
 • Thành thạo quản lý
 • Quan hệ khách hàng
 • Giao tiếp bằng lời nói

Download

Download bảng mô tả công việc bằng tiếng Anh cho vị trí Retail store manager Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự
Xem thêm