Thông tin công việc

 

Chức danh       NV thu ngân Thời gian làm việc
Bộ phận       Thu ngân Ca
Quản lý trực tiếp       Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp       Giám đốc  

Mục đích công việc

Chịu trách nhiệm thu tiền, in hóa đơn, kiêm tra tiền thừa, chuẩn bị tiền chi tiêu hàng ngày trong nhà hàng, báo cáo doanh số bán cho Quản lý.

Nhiệm vụ cụ thể

 

Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc
1 Chuẩn bị công việc vào ca – Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân. 

– Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đổi cho đủ định mức.

– Xem xét số lượng biểu mẫu cần dùng theo định mức để bồ sung kịp thời.

– Kiểm tra hoá đơn GTGT ca trước,

2 Thực hiện quy trình thanh toán cho khách – In hóa đơn từ máy tính tiền (tính giảm giá cho khách hàng nếu có thẻ VIP, coupon giảm giá). Yêu cầu Kiểm tra in đúng hóa đơn của từng bàn, chính xác 

– Nhận tiền từ của khách từ phục vụ, food runner. Yêu cầu : Kiểm đếm thu tiền và thối tiền rõ ràng & chính xác, cất vào tủ theo từng loại tiền.

– Khi khách hàng trả bằng thẻ tín dụng, phải kiểm tra số thẻ tín dụng, chữ ký, cà thẻ chính xác.

– Kiểm tra chính xác thông tin ghi hoá đơn, theo dõi việc xuất hoá đơn và gửi hoá đơn cho khách trong sổ theo dõi hoá đơn, ghi số lượng hoá đơn đã xuất theo ca vào sổ theo dõi hoá đơn. Yêu cầu: sau mỗi ngày làm việc, thu ngân phải để lại 1 bộ hoá đơn GTGT để biết hoá đơn bán lẻ, kiểm tra MST, tên cty, địa chỉ, số tiền bằng số, bằng chữ, tên khách hàng trước khi tách liên đỏ cho khách. Nguyên tắc viết hoá đơn: không viết lùi ngày ghi hoá đơn, hoá đơn của ngày nào thì ghi vào ngày đó, khi viết sai hoá đơn tuyết đối không xé bất kỳ liên nào , nếu đã xuất cho khách mới phát hiện viết sai thì phải báo để huỷ hoá đơn.

3 Sắp xếp công việc cuối ca – Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau. 

– Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty.

– In báo cáo ca, setllemen và các giao dịch thẻ.

– In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày theo trình tự: báo cáo cân đối chi tiết bán hàng, các loại phiếu tiếp khách – hoá đơn chưa thanh toán, bảng cân đối bán hàng thực tế, giấy nộp tiền mặt, Bil settlement của máy quẹt thẻ, báo cáo tài chính.

– Cuối mỗi ca, thu ngân phải sắp xếp chứng từ theo trình tự: toàn bộ bill bán hàng bấm ghi lại, không được bấm bill thẻ theo bill bán hàng. Các voucher khuyến mại nếu có, phải bấm vào mặt sau của bill được tính khuyến mại cho bàn đó.

 

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Công việc hàng ngày

 

CA SÁNG CA CHIỀU
– Đến lúc 10.00 sáng

– Nhận tiền tạm ứng từ quản lý, kiểm tra chính xác và xếp vào trong két

– Kiểm tra máy tính tiền,

– Đi ăn trưa (10.30-11.00)

– In hóa đơn thanh toán cho khách hàng (tính giảm giá cho khách hàng nếu có thẻ VIP, coupon giảm giá)

– Phải kiểm tra tiền trước khi bàn giao ca và nộp tiền cho Kế toán và báo cáo bán hàng cho Quản lý nộp kèm các hóa đơn và chứng từ.

– Dọn dep, lau sạch quầy thu ngân trước khi về

– Đến lúc 4 chiều

– Nhận tiền tạm ứng từ quản lý, kiểm tra chính xác và xếp vào trong két.

– Kiểm tra máy tính tiền

– Đi ăn chiều lúc 5.00-5.30

– In hóa đơn thanh toán cho khách hàng (tính giảm giá cho khách hàng nếu có thẻ VIP, coupon giảm giá)

-Khi khách đã rời quán hết thì kiểm tra tiền lại và nộp tiền và báo cáo bán hàng cho Quản lý nộp kèm các hóa đơn và chứng từ và nộp tiền & báo cáo bán hàng cho Quản lý

– Dọn dep, lau sạch quầy thu ngân trước khi về

– Đến lúc 4 chiều

–  Nhận tiền tạm ứng từ quản lý, kiểm tra chính xác và xếp vào trong két.

– Kiểm tra máy tính tiền

– Đi ăn chiều lúc 5.00-5.30

– In hóa đơn thanh toán cho khách hàng (tính giảm giá cho khách hàng nếu có thẻ VIP, coupon giảm giá)

– Khi khách đã rời quán hết thì kiểm tra tiền lại và nộp tiền và báo cáo bán hàng cho Quản lý nộp kèm các hóa đơn và chứng từ và nộp tiền & báo cáo bán hàng cho Quản lý

– Dọn dep, lau sạch quầy thu ngân trước khi về

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Nhân viên Thu ngân Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự