Một số lưu ý về khoản chi tiếp khách, hội nghị và quảng cáo – Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có còn khống chế mức phần trăm nữa không? Cần những hồ sơ chứng từ gì để hợp thức hóa chi phí tính thuế TNDN? Các giai đoạn tính chi phí như thế nào?

A. Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới sau đây không bị khống chế:

 1. Hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
 2. Hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá;
 3. Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) bao gồm:
  +  Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm;
  + Chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm;
  + Chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm;
  + Chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.
  + Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin;
  + Chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;
  + Chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

B. Quy định liên quan về chi phí tiếp khách và định mức chi phí tiếp khách:
**Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định:
– Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.
– Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

Bạn đang xem: Một số lưu ý về khoản chi tiếp khách, hội nghị và quảng cáo
*Theo đó:
 Chi phí tiếp khách không bị khống chế về định mức chi phí.
– Các khoản chi phí: Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hóa đơn, hồ sơ chứng từ đầy đủ thì được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ.

C. Điều kiện để chi phí tiếp khách được chấp nhận là chi phí hợp lý
** Khoản chi phí tiếp khách hoặc hội nghị khách hàng được chấp nhận là chi phí hợp lý được trừ cho mục đích tính thuế TNDN thì:
– Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Có hồ sơ chứng từ hợp lý
** Hồ sơ thanh toán chi phí tiếp khách hợp lý: Việc tiếp khách không phải đơn thuần chỉ là hóa đơn chứng từ thôi là đủ mà phải đủ các yếu tố
– Mời ai? Cho hợp đồng kinh tế bán ra nào, đơn hàng nào?
– Kế hoạch/ đơn đề xuất và quyết định duyệt chi của hội đồng/ giám đốc
-Thư mời, Giấy mời khách hàng tham dự, xác nhận của bên được mời? ai làm đại diện
-Danh sách mời những ai? Tổ chức ở đâu?
-Booking đặt phòng cho khách đoàn, kèm theo danh sách?
=> Các thủ tục giấy tờ bổ sung:
1. Bill thanh toán + oder đi kèm hoặc Bảng kê chi tiết món ăn
2. Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường
3. Phiếu xác nhận dịch vụ, hoặc hợp đồng kinh tế nếu khách đặt trước
4. Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng
5. Phiếu thu tiền nếu thanh toán ngay tiền mặt, cà thẻ

Bài viết: Một số lưu ý về khoản chi tiếp khách, hội nghị và quảng cáo

Bạn có thể quan tâm: Công tác phí của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không?
1. Công tác phí của giám đốc công ty TNHH một thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân
Căn cứ theo khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản công tác phí của giám đốc Công ty TNHH một thành viên hoặc giám đốc doanh nghiệp tư nhânphục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Bộ chứng từ công tác phí đầy đủ
Để các khoản công tác phí của giám đốc là hợp lý, thì doanh nghiệp cần đầy đủ bộ chứng từ sau:
– Quyết định cử đi công tác (hoặc giấy điều động đi công tác): Trong đó, ghi rõ tên cán bộ được cử đi, nội dung, thời gian, phương tiện.
– Giấy đi đường có xác nhận nơi đi và nơi đến (có thể là công ty cử đến công ty đối tác cử đến làm việc hoặc xác nhận của khách sạn nghỉ); ngày đi, ngày về.
– Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc di chuyển: vé máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….

QTNS online sưu tầm từ nguồn ketoanthuehcm.

Download tài liệu quản trị nhân sự

Hội thảo HR Tech - Giải Pháp Công Nghệ Trong Quản Trị Nhân Sự

HR 4.0 - Quản trị nguồn nhân lực kỷ nguyên 4.0

Ứng dụng và giải pháp công nghệ giúp việc quản lý Nhân sự hiệu quả hơn

GIAO LƯU CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐỀ "XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KPI"

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

GIAO LƯU CHIA SẺ KINH NGHIỆM "XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P"

Tìm hiểu về hệ thống lương 3P và cùng trao đổi những khúc mắc của mình trong buổi chia sẻ

Phần mềm đánh giá nhân sự

Tiết kiệm thời gian xây dựng

hệ thống đánh giá & tổ chức đánh giá

Thư viện tài liệu KPI