Khen thưởng công khai trước nhiều người luôn là biện pháp khen thưởng tốt. Vì chúng không chỉ kích thích nhân viên được khen thưởng cố gắng phấn đấu hơn nữa, mà những nhân viên khác cũng sẽ cố hoàn thiện hơn bản thân với mong muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy.

khen thuong cong khai

Không phải ai cũng có được thói quen này, nhiều người thường xem nhẹ và không để ý. Họ không dành thời gian để cân nhắc từng đóng góp của cá nhân. Nếu có nhóm hoặc phòng ban nào thực hiện tốt, họ chỉ qua loa tặng thưởng, việc này sẽ hầu như không có ý nghĩa nào cả.

Nhiều nhà quản lý không biết rằng, mỗi đánh giá, lời khen, nhắc nhở, những phản hồi của họ có ý nghĩa với nhân viên của mình như thế nào. Nhất là  với những cá nhân có chí cầu tiến, ham học hỏi. Họ không cần những lợi ích hiện kim trước mắt, mà cái họ cần là những đánh giá khách quan của người có kinh nghiệm giúp họ cải thiện và tiến bộ hơn trong công việc, đó sẽ là hành trang theo họ suốt đời. Điều đó có lợi đồng thời cho công ty, bạn và nhân viên của mình, vì vậy hãy cố gắng thực hiện nhé.

Và đó nếu là một lời khen, thì bạn nên khen thưởng một cách công khai trước nhiều người. Có thể là trong một buổi lễ, hay trong một cuộc họp, giá trị lời khen của bạn sẽ được nâng cao một cách tích cực hơn. Hiển nhiên, đó có thể hiểu là sự đánh giá thành tích của nhân viên, nhưng mặt khác cũng ngầm nhắc nhở cho nhân viên biết về sự quan tâm của bạn dành cho họ.

Gợi ý thực hiện: Hãy bắt đầu với từng nhân viên của mình trức khi bạn đủ năng lực, dữ kiện để khen thưởng tập trung. Trước hết hãy đặt lịch họp đánh giá cho từng người. Trước đó cần thu thập chính xác thông tin về khả năng, thái độ, năng lực của họ và đưa ra nhận xét cho từng người. Khi đã đủ cơ sở, hãy tiến hành khen thưởng công khai cho nhân viên có thành tích nổi bật trong một cuộc họp hay buổi lễ.