Mỗi một công ty hay doanh nghiệp đều có phòng nhân sự, đây là phòng bạn chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và giữ chân những người phù hợp với công ty, tổ chức của mình. Và ở trong phòng nhân sự, chuyên viên C&B được coi là những người nắm giữ cán cân tiền lương của mọi nhân viên. Khi mà bối cảnh việc làm tại Việt nam ngày càng cạnh tranh, vai trò của bộ phận C&B ngày càng trở nên quan trọng. Nhưng chuyên C&B họ là ai? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ C&B thực chất là gì nhé.

Chuyên viên C&B là gì ?

C&B là từ viết tắt của cụm Compensation & Benefit; trong đó Compensation nghĩa là sự bồi thường, Benefit là phúc lợi. Khi gộp hai từ này lại trong ngữ cảnh doanh nghiệp thì có nghĩa là tiền lương và chính sách phúc lợi.

Chuyên viên C&B là gì? Tất cả thông tin cần biết về C&B 1

Chuyên viên C&B là gì ? Họ có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp

Vậy C&B là một bộ phận của phòng nhân sự của mỗi công ty và là nghề liên quan đến tiền lương, thưởng, đãi ngộ và các chính sách phúc lợi… Tuy nhiên tại Việt Nam, hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì vị trí C&B cũng có thể do kế toán đảm nhiệm.

Những vai trò của C&B trong doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, doanh nghiệp nhỏ thì sẽ không cần đến chuyên viên C&B, nhưng đối với những doanh nghiệp đủ lớn thì vai trò của C&B là rất quan trọng. Điển hình là những vai trò:

 • Chuyên viên C&B họ là người giúp công ty giám sát khối lượng công việc của từng cá nhân, từ đó quy đổi thành những giá trị thực tế, đo lường mức độ hoạt động hiệu quả của hệ thống nhân sự
 • Họ đưa ra các chính sách liên quan đến  lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên,, đảm bảo tài chính cho công ty
 • Họ cũng bồi dưỡng nhân sự, đào thải nhân lực kém, duy trì và tuyển dụng lôi kéo nhân tài của đối thủ về với công ty mình.

Công việc của chuyên viên C&B

Công việc liên quan đến lương thưởng, chế độ phúc lợi

 • Xây dựng, ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế liên quan đến lao động, tiền lương, các chế độ chính sách, đãi ngộ cho người lao động.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký nội quy lao động, Tính toán, quyết toán mức thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có mức thu nhập đóng thuế theo quy định pháp luật.
 • Lập bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp, thưởng, làm thêm giờ, làm ca … theo đúng Quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.
 • Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các chế độ liên quan đối với người lao động theo quy định.
 • Trình kế hoạch và tổ chức thực hiện các chế độ đã được duyệt.
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
 • Chủ trì tiếp và làm việc với các cơ quan quản lý và nhà nước về thanh tra, kiểm tra lao động và chế độ chính sách cho người lao động.

Chuyên viên C&B là gì? Tất cả thông tin cần biết về C&B 2

Vai trò của C&B trong công ty

Công tác đến thi đua, khen thưởng, kỷ luật

 • Chuyên viên C&B cũng sẽ là người lên các đầu mục, hạng mục cho cũng như các chế tài khen thưởng và đãi ngộ để đảm bảo chính xác, công tâm và minh bạch
 • Tổ chức các chương trình thi đua định kỳ, đột xuất (nếu có) tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng; Công tác kỷ luật lao động theo quy định của công ty.

Xây dựng các cơ chế, quy định và các chế tài phù hợp cho công ty

 • Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty, trình duyệt và giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình, quy định đã được duyệt.
 • Lập phương án, tổ chức thực hiện các Quyết định, Quy định chung của Ban lãnh đạo và giám sát việc thực hiện.

Nhiệm vụ khác

Tổ chức lưu trữ và chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả các tài liệu, hồ sơ, văn bản của Ban nhân sự.

 • Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác nhân sự.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Nhân sự.

Những kỹ năng cần có của chuyên viên C&B

Chuyên viên C&B là gì? Tất cả thông tin cần biết về C&B 3

Để trở thành chuyên viên C&B cần có nhiều yếu tố

Để trở thành một chuyên viên C&B chuyên nghiệp cần có các kỹ năng dưới đây:

 • Kỹ năng tin học
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng cập nhật
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tính trung thực, công bằng, tỉ mỉ trong công việc

Với tất cả những gì về chuyên viên C&B mà Thư viện Quản trị Nhân Sự cung cấp, hi vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về công việc của một chuyên viên C&B. Nếu bạn muốn trở thành một C&B thì hãy có thể thử sức. Ngoài ra, tại Thư viện Quản trị Nhân Sự còn có rất nhiều bài viết bổ ích có thể sẽ có ích cho các bạn. Hãy truy cập ngay nhé.