dao tao supervisorAnh Quân được sếp giao cho việc lên chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho supervisor, tuy nhiên anh đang cần một số ý tưởng để hoàn thành và đây là phần chia sẽ của các anh chị trong cộng đồng:

Chào các anh chị
Mình đang có ý định xây dựng một chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cấp bậc supervisor. Nội dung chương trình này sẽ bao gồm nhiều module, mỗi module sẽ là một chủ đề hoặc 1 kỹ năng cần thiết cho người supervisor. Sau khi tham dự mỗi module, người học sẽ trở về áp dụng vào công việc và được đánh giá bằng các bài tập hoặc project nhỏ trước khi học tiếp module khác. Thời lượng dự kiến để hoàn tất một chương trình này khoảng 5-6 tháng (bao gồm cả thời gian ứng dụng vào thực tế giữa 2 module)
Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa xác định được là những nội dung/ chủ đề nào cần đưa vào chương trình, cũng như chưa biết làm sao để follow up và đánh giá kết quả khi áp dụng vào công việc.
Rất mong các anh chị nào đã có những chương trình tương tự như vậy thì xin chia sẽ, hoặc anh chị có thể giúp góp ý thêm về nội dung chương trình và cách đánh giá.
Chân thành cảm ơn

Quân

Dưới đây là phần chia sẽ của chị Lan Anh có email là rose…@yahoo.com

Chào anh Quân (và chia sẻ với các anh chị trong nghề),
Tôi xin gợi ý vài modules đã từng thực hiện để anh tham khảo:
_ Kỹ năng giám sát và phản hồi cho cấp dưới (supervision and feedback)
_ Kỹ năng đánh giá kết quả làm việc và phản hồi (performance appraisal and feedback)
_ Kỹ năng giao tiếp cho supervisor
_ Kỹ năng huấn luyện nhân viên (coaching skill)
_ Kỹ năng lãnh đạo và động viên
_ Kỹ năng tư vấn và dẫn dắt cấp dưới (mentoring and counseling)
_ Kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving)
Mỗi module gồm 4 sessions để học tập trung (3 hours/session) và 1 session để thảo luận sau khi ứng dụng. Lịch học giãn ra mỗi tuần 1-2 sessions, để người học kịp thấm bài và liên hệ thực tế. Sau khi học hết 4 sessions thì mỗi học viên tự nhận 1 assignment về thực hành trong 1 tháng. Sau đó tập trung lại cho session thứ 5 là lesson learned: mỗi học viên báo cáo quá trình thực hành của mình, tự đánh giá, bài học kinh nghiệm và lắng nghe góp ý của đồng nghiệp + cấp trên + giảng viên.
Mong được ý kiến chia sẻ và đóng góp thêm.
Chúc anh thành công,
Lan Anh