Chất lượng công việc

Bao gồm tỉ lệ lỗi mắc phải, tỉ lệ phải làm lại do không đạt yêu cầu chất lượng, không bao gồm thời gian hoàn thành, hoặc khối lượng hoàn thành

Biểu hiện kém:

  • Kết quả công việc dưới có chất lượng kém, dưới mức chuẩn trung bình
  • Vướng các lỗi cơ bản, sơ đẳng, dễ phát hiện
  • Thường hay phải làm lại công việc

Biểu hiện trung bình:

  • Công việc ở chất lượng hợp lý
  • Công việc thường ở mức chấp nhận được, với một vài lỗi nhỏ và yêu cầu chỉnh sửa nhỏ
  • Chỉ thỉnh thoảng mới rơi vào trường hợp “công việc dưới mức chấp nhận”

Biểu hiện tốt:

  • Chất lượng công việc luôn ở trong nhóm tốt nhất
  • Công việc thường gần như không có lỗi trong lần nộp đầu tiên

Biểu hiện quá mức:

  • Chất lượng công việc ở mức cao, nhưng “chủ nghĩa hoàn hảo” có thể làm cho năng suất thấp, thỉnh thoảng trễ deadline, tiêu tốn quá nhiều nguồn lực, tốn quá nhiều thời gian
  • Chất lượng vượt mức yêu cầu
Download phiên bản word của nội dung này