Phiếu giao nhận hồ sơ 402 (02 bản)

A. Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng hồ sơ gồm :

1. Hồ sơ do đơn vị nộp:

  • Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản)
  • Danh sách đề nghị  cấp lại thẻ BHYT (mẫu 03b-DS/CLTH, 02 bản)
  • Thẻ BHYT cũ còn giá trị (trường hợp thẻ BHYT bị hư hỏng). 

2. Hồ sơ do cá nhân người tham gia BHYT nộp: (Áp dụng trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc hoặc đối tượng hưu)

  • Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT (mẫu D01-TS, 01 bản).
  • Thẻ BHYT cũ còn giá trị (trường hợp thẻ BHYT bị hư hỏng).

 

Paste your AdWords Remarketing code here