CÂU HỎI 9:

Hợp đồng lao động xác định 12 tháng, đến tháng 11 gia hạn tăng thêm 24 tháng. Phụ lục hợp đồng này có được xem là hợp đồng lao động mới không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ vào Điều 24 Bộ Luật lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động, quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Như vậy, phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi điều khoản về thời hạn hợp đồng lao động khi hợp đồng vẫn còn thời hạn thì không được xem là hợp đồng lao động mới.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law