1. Biết rõ cách thức làm việc của Manager của bạn: mỗi người có một phong cách riêng và cần được làm việc theo một cách riêng. Hãy tìm hiểu cách làm việc hiệu quả với manager của bạn.
  2. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là làm cho Manager của bạn thành công hơn: hãy tìm hiểu các mục tiêu của bộ phận mình và tìm cách thực hiện để đạt mục tiêu đó
  3. Manager của bạn cũng cần được “quản lý” bởi bạn, hãy học cách “Quản lý Sếp”
  4. Performance Review sẽ hướng về tương lai về những gì bạn sẽ làm, về những cơ hội, chứ không phải chỉ là bản tổng kết về kết quả công việc của bạn
  5. Mức lương được tăng dựa trên kết quả công việc, chứ không dựa trên nhu cầu của bạn
  6. Một khi bạn đã đồng ý với một mục tiêu phi thực tế,  hãy cam kết với nó
  7. Luôn ghi nhớ rằng bạn đang làm việc cho chính mình, chứ không phải cho người khác

 

Ghi chú: 7 điều trên được chọn lọc dựa vào quan điểm cá nhân của người viết. Tùy vào văn hóa doanh nghiệp, bạn có thể chọn lọc những điều phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của bạn.