hình ảnh nhiệt huyết 21.      Đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu 

2.      Biến chuyên môn thành nét đặc trưng riêng của mình 

3.      Làm vượt quá mong đợi của cấp trên 

4.      Làm những gì đã nói và nói những gì có thể làm được 

5.      Giao tiếp có hiệu quả 

6.      Làm theo những nguyên tắc được hướng dẫn 

7.      Dành sự khen ngợi cho đồng nghiệp và ít nói về mình 

8.      Chia sẻ kiến thức 

9.      Nói lời cảm ơn 

10.  Luôn giữ một nụ cười trên mặt và một thái độ đẹp trong tim