1. Chọn đúng người – Bạn có thể đi vòng qua những bẫy rập nếu được một người đã từng đi qua hành trình đó rồi dẫn dắt. Hãy xin lời khuyên.
  2. Mở rộng quan hệ – Bạn của bạn thường sẽ sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm liên quan. Hãy nhờ bạn mình giới thiệu.
  3. Biết cái gì là chuyện thường – Đôi khi khó phân biệt giữa cái gì là chuyện thường với cái gì đừng nên xảy ra. Hãy xem người khác đối phó như thế nào.
  4. Khen ngợi – Ai cũng thích được khen. Nếu người khác càng biết rõ về việc bạn đang cố gắng thực hiện, thường họ sẽ công nhận những thành tích của bạn.
  5. Thúc gậy vào lưng – Sao không chia sẻ thử thách bạn đang gặp với một người bạn và mời họ thúc vào lưng bạn chút chút những khi bạn nản chí?
  6. Bắt kịp người không ngoan – Ai là người khôn ngoan và có uy tín trong lĩnh vực bạn lựa chọn? Hãy tâng bốc họ rồi mời họ giúp bạn bắt kịp đẳng cấp của họ.
  7. Xem đồng hồ – Trò chuyện với người bận rộn, bị khống chế trong thời gian hạn hẹp thường kém hiệu quả. Hãy chắc rằng bạn xin họ dành cho bạn thời gian mà họ có thể có.
  8. Lên mạng – Kết bạn với những người ở các nước khác và trao đổi ý kiến. Email là một cách hay để thảo luận chủ đề “nóng” mà bạn chia sẻ với những người bạn không bao giờ gặp. Hãy tìm những người giống bạn để xem bạn tìm được ai!
  9. Có lý do chính đáng – Người ta sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ nếu họ thấy có lý do chính đáng. Nói ra với người khác cũng là cũng cố quyết tâm của chính bạn.
  10. Đừng bỏ cuộc – Có người bạn nhờ giúp đỡ sẽ từ chối, nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy nhờ họ giới thiệu ai khác có thể đồng ý.

Chương này cho bạn biết về thay đổi. Thay đổi lớn nhỏ đều đã được minh họa, cùng với những cách biết thực tế trong việc đề ra những mục tiêu, xác định nhịp độ phù hợp, và tính đến việc tìm người cố vấn giúp bạn trong suốt quá trình.

Khi xung quanh ta thảy đều thay đổi, thật khó mà giữ cuộc sống riêng vẫn cứ y nguyên. Bằng cách ý thức về điều bạn muốn làm cho chính mình, bạn có thể hiểu rõ tham vọng của mình. Bạn cũng có thể có nhiều cơ may lợi dụng được những thay đổi ngoại thân mà ngẫu nhiên thế nào đó có thể giúp bạn tong suốt quá trình thay đổi của chính bạn.

Paste your AdWords Remarketing code here