Tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sử dụng

Robot số MộT – Phiên bản 2.1.4 – ngày 27.9.2017: Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu HRPRO7, HRPRO7 basic, hướng dẫn máy chấm công & kiểm soát ra và Trao đổi một vài câu đơn giản ngòai công việc

Bạn có thể chat ở khung hội thoại dưới đây hoặc trên môt cửa sổ riêng bằng cách click vào ô sau

Chat trên cửa sổ riêng

Hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến máy chấm công

Xem tại link sau 

Góp ý

Xin vui lòng góp ý nếu bạn thấy robot của chúng tôi có điểm gì cần phải cải tiến, bằng cách đưa comment dưới đây