Chat trên cửa sổ riêng

  • Phiên bản 2.1.4 – ngày 27.9.2017
  • Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu HRPRO7, HRPRO7 basic, hướng dẫn máy chấm công & kiểm soát ra vào
  • Trao đổi một vài câu đơn giản ngòai công việc
Chat ngay

Góp ý

Xin vui lòng góp ý nếu bạn thấy robot của chúng tôi có điểm gì cần phải cải tiến, bằng cách đưa comment dưới đây