hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến máy chấm công

Robot số Ba – Phiên bản 1.1.5 – ngày 27.10.2017: Hỗ trợ xử lý một số tình huống phổ biến liên quan đến máy chấm công

Bạn có thể chat ở khung hội thoại dưới đây hoặc trên môt cửa sổ riêng bằng cách click vào ô sau

Chat trên cửa sổ riêng

Góp ý

Xin vui lòng góp ý nếu bạn thấy robot của chúng tôi có điểm gì cần phải cải tiến, bằng cách đưa comment dưới đây