Hòa nhập và áp dụng các thông tin liên quan đến công việc mới một cách kịp thời

hoc ap dung

Biểu hiện chính

 • Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập — Tham gia vào các hoạt động học tập cần thiết trong một cách mà làm cho hầu hết các kinh nghiệm học tập (ví dụ, ghi chép, đặt câu hỏi, không yêu cầu nhiệm vụ).
 • Nhanh chóng đạt kiến thức, sự hiểu biết, và kỹ năng. —Dễ dàng hấp thu và thông hiểu những thông tin mới từ những kinh nghiệm học tập chính thức và không chính thức.
 • Ứng dụng kiến thức hoặc kỹ năng — Đặt kiến thức mới, sự hiểu biết và kỹ năng sử dụng thực tế trong công việc; làm tăng thêm học tập thông qua thử và sai.

Ví dụ điển hình

 • Tìm hiểu để vận hành máy móc, thiết bị, hoặc máy tính.
 • Tìm hiểu để hiểu điều khiển quá trình thống kê (SPC) biểu đồ và phân tích.
 • Học cách sử dụng một máy tính để đầu vào hoặc lấy thông tin cơ bản.
 • Học cách sử dụng đồng hồ đo, micromet, hoặc thiết bị đo lường khác.
 • Học cách sử dụng máy văn phòng.
 • Tìm hiểu thông tin mới về việc thay đổi sản phẩm, thị trường, thủ tục, hoặc các kỹ thuật quản lý (ví dụ, lập kế hoạch dự án, kỹ năng lãnh đạo, vv.)
 • Tìm hiểu để thực hiện một quá trình với nhiều bước.
 • Tìm hiểu những thay đổi trong thói quen hoặc các thủ tục làm việc.
 • Tìm hiểu để thực hiện một nhiệm vụ thông qua đào tạo on-the-job.
 • Tham dự chương trình đào tạo và áp dụng kiến thức mới trong công việc.
 • Học cách sử dụng các hình thức tổ chức khác nhau hoặc báo cáo các bản ghi.
 • Tìm hiểu thông tin kỹ thuật cao về một sản phẩm hoặc hoạt động.
 • Học độc đáo, từ vựng liên quan đến công việc.
 • Tìm hiểu cấu trúc của một tổ chức, chính sách, các nền văn hóa và các giá trị, và thủ tục.

 

Banner QTNS

Chú ý

Nhiều tổ chức không yêu cầu các cá nhân có trình độ cao về kiến thức hoặc năng lực trong một khu vực khi họ bước vào một vị trí mới, nhưng họ yêu cầu cá nhân để trở nên thành thạo nhanh chóng.
Năng lực này phản ánh khả năng của một người để tìm hiểu các tài liệu cần thiết để chức năng trong công việc và nắm bắt và áp dụng các thông tin mới một cách nhanh chóng.

Không sử dụng học Ứng dụng và liên tục học tập cùng nhau.

Học Ứng dụng và liên tục học tập chia sẻ một số hoạt động chính và không nên được sử dụng trong cùng một bộ năng lực để mô tả một công việc. Học ứng dụng không liên quan đến việc tìm kiếm chủ
động tiếp thu kiến thức được tìm thấy trong học tập liên tục. Học ứng dụng thích hợp hơn trong công việc / vai trò mà thông tin được học được quy định cho các cá nhân. Liên tục học tập thích hợp hơn nơi một nhiệm vụ liên tục cho việc học tập và kiến thức mới dự kiến.

Nguồn: Blog Kính Cận