Tổng kết hội thảo | Hoạch định nguồn nhân lực và Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015

Buối sáng thứ 5 ngày 11.12.2014, bầu không khí tại hội trường Tòa nhà Ban Quản lý KCN Đồng Nai, số 26 Đường 2A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai trở nên sôi nổi hơn với buổi hội thảo chuyển đề Hoạch định nguồn nhân lực và Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015.

Với số lượng khách tham dự là hơn 70 khách, là những chuyên viên, trưởng phòng và giám đốc trong lĩnh vực quản trị nhân sự đã đem lại những giá trị sẻ chia vô cùng bổ ích trong chuyên môn. Điều này được chứng mình qua việc khảo sát ý kiến của khách tham dự và đa số đều được đánh giá tích cực.

Video clip

Hình ảnh

Nội dung của buổi hội thảo

Các câu hỏi dành cho diễn giả đã được hỏi trong hội thảo

1. NHU CẦU ĐÀO TẠO
 1. Cách thức để nhận biết được nhu cầu nào là đúng
 2. Làm thế nào để triển khai và thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo cho công ty thật sự hiệu quả
 3. Đánh giá hiệu quả đào tạo như thế nào cho hiệu quả
2. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
 1. Sau khi đào tạo, làm sao giữ người
 2. Làm thế nào để hoạch định nguồn nhân lực hợp lý nhất để sử dụng nguồn lực có hiệu quả trong cơ chế thị trường cạnh tranh
3. ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO
 • Sau khi đào tạo thì đánh giá hiệu quả đào tạo như thế nào để đạt hiệu quả cao
4. LƯƠNG THƯỞNG
 • Mức lương giữa khối gián tiép và trực tiếp như thế nào là phù hợp để khuyến khích người lao động
5. GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN
 • Phát triển và giữ chân nhân tài cực kì quan trọng. Vậy ngoài lương và chế độ phúc lợi tốt thì yếu tố nào sẽ thu hút lực lượng này
 • Mặt bằng lương không cao tại công ty, khi tuyển người có năng lực (và lương cao) thì làm sao giải thích cho nhân viên cũ
 • Kỹ năng quản lý để hài hòa suy nghĩ của người lao động & người sử dụng lao động
 • Chính sách chiến lược là gì để giữ chân người lao động ( tiền lương, văn hóa doanh nghiệp )