Khóa học “Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học”

Khóa học ứng dụng "Hiểu MÌNH, hiểu NGƯỜI với TÂM LÝ - HÌNH HỌC" Bạn có bao giờ tự hỏi… Tại sao có những người vừa gặp mặt, bạn đã có cảm tình ngay hoặc ngược lại… Tại sao có những người ta có thể nói chuyện rất thoải mái nhưng lại có những người ta cảm thấy rất “khắc...