Cảm ơn bạn vì đã đăng ký sử dụng phần mềm quản trị nội bộ doanh nghiệp

Chúng tôi đã gửi đến bạn một email vào địa chỉ bạn cung cấp ( email có thể đến mailbox của bạn trong vòng 5ph ). Vui lòng xem email để lấy tài liệu

Lưu ý: Nếu không nhận được email từ chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra lại mục Spam trong email của bạn

2015-03-05_161005