MÁY CHẤM CÔNG VÂN TÂY VÀ NHỮNG LỢI ÍCH

Hiện nay các công ty, trường học, nhà hàng … đều rất đau đầu về việc quản lý nhân sự, quản lý giờ giấc, tính toán lương tháng, giờ làm thêm, nhân viên đi muộn về sớm…Chúng tôi đã mang lại công cụ cực kỳ hiện đại và thông minh đó chính là máy chấm công vân tay. Chỉ cần...

tổ chức chấm công trong văn phòng

Qui định chấm công    Qui định giờ công: Qui định chấm công bằng vân tay Không chấm vân tay :  không có bộ phận nào Chấm vân tay 01 lần (vào): Giám đốc điều hành (Lý Xuân Nam) và Giám đốc bộ phận (Tài Thị Mỹ Nương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Lê Ngọc) + các nhân viên...

tổ chức chấm công trong nhà máy sản xuất

Qui định chấm công   Qui định giờ công và cách thức chấm công: Tất cả các nhân viên khi đi làm đều phải chấm công bằng vân tay, chấm công trên máy VÀO khi vào ca,   chấm công trên máy RA khi ra về Nhân viên phải chấm đầy đủ và đúng cách cả RA lẫn VÀO. Nếu chấm...

Bảng lương và chấm công mẫu cho doanh nghiệp

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu...

Tình huống nhân sự: Gian lận sổ chấm công

Gian lận sổ chấm công là một tình huống khó xử: Các nhân viên thường không nhận ra rằng công ty không nhất thiết phải tuân thủ các bước kỷ luật lũy tiến và đây có thể được coi là một hành vi vi phạm ngay tức khắc. Dựa trên tính chất của vụ việc, tính nghiêm trọng, và...

qui định chấm công cho công chức

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CHẤM CÔNG DÀNH CHO CÔNG CHỨC   1. Xây dựng phần mềm máy chấm công thêm các tiêu chí sau: –         Thể hiện được ngày công chức, nhân viên chấm công....