Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới (dự kiến).

tien luong

Theo đó, tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc tối thiểu kể từ ngày 01/01/2019 là:

  • 4.180.000 đồng với Vùng I;

  • 3.710.000 đồng với Vùng II,

  • 3.250.000 đồng với Vùng III,

  • 2.920.000 đồng với Vùng IV.

(Mức hiện hành lần lượt là 3.980.000 đồng, 3.530.000 đồng, 3.090.000 đồng, 2.760.000 đồng).

Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề thì tiền lương tối thiểu tính đóng BHXH sẽ cao hơn ít nhất 7% so với mức lương nêu trên.

QTNS sưu tầm từ nguồn Thư viện pháp luật.

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P

Đăng ký tham gia

Thông tin pháp luật dành cho Nhân sự và Người lao động

Nơi cập nhật mới nhất các thông tin văn bản pháp luật cho nhân sự

Tìm hiểu thêm

Phần mềm nhân sự HrPro7

Giúp bạn giảm bớt thời gian chấm công tính lương – tăng độ chính xác

Dùng thử miễn phí

Tìm kiếm tài liệu về quản trị nhân sự trên trang web này

Tìm kiếm