Đánh giá kết quả đào tạo

Có thể đánh giá hiệu quả đào tạo theo 4 cách cơ bản sau:
1. Đánh giá dựa trên phản hồi của học viên: làm bảng khảo sát phản ứng của học viên đối với chương trình đào tạo. Họ có thích chương trình không, họ có cảm thấy chương trình này hiệu quả, họ có cảm thấy kết quả xứng đáng với thời gian họ bỏ ra để học
2. Đánh giá kiến thức của học viên: Doanh nghiệp có thể kiểm tra xem học viên đã nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, các yếu tố cần phải học, bằng các bài test hoặc phỏng vấn kiểm tra kiến thức
3. Đánh giá sự thay đổi về kỹ năng- năng lực thông qua hành vi của học viên: sau khoảng 3 tháng, đánh giá kỹ năng của nhân viên xem có sự tiến bộ hay không
4. Đánh giá hiệu quả đào tạo dựa trên sự thay đổi Kết quả công việc của học viên: Ðây là vấn đề quan trọng nhất. Kết quả cuối cùng có cho thấy việc đào tạo đạt được mục tiêu không ? Có làm giảm tỷ lệ thuyên chuyển không ? Số lượng phàn nàn của khách hàng có giảm không ?…..

phan-mem-nhan-su-hrpro7

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Không biết dựa vào tiêu chí nào để đánh giá – làm sao để kiểm tra giám sát việc hoạch định đào tạo

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp

Tài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • đánh giá kết quả theo 3 cấp: (1) phản hồi của nhân viên tham dự khóa học, (2) sự thay đổi về kỹ năng, (3) sự thay đổi về hiệu suất công việc. Trong đó yếu tố 2, 3 là quan trọng hơn, nhưng cần thời gian để có hiệu lực
  • Sử dụng công cụ tại website khaosatkhachhang.com để đánh giá độ hài lòng của học viên sau mỗi buổi học
  • Phối hợp với các tiêu chí đánh giá năng suất nhân viên và tiêu chí đánh giá kỹ năng nhân viên khi review lương

Không nên

  • Chỉ đánh giá hiệu quả đào tạo dựa trên sự hài lòng của các khóa học. Vì nhân viên có thể vẫn hài lòng với những khóa học không hiệu quả