Nhân viên sẽ cảm thấy mình được tôn trọng hơn khi bạn có thể nâng cấp công việc cho họ. Họ sẽ không cảm thấy phiền hà khi ôm đồn thêm công việc mà ngược lại, họ cảm thấy công ty quan tâm, hiểu được đóng góp và năng lực của mình. Họ sẵng sàng để chấp nhận thử thách, chứng minh năng lực khi bạn cho họ cơ hội. Đó đã là một sự khen thưởng tích cực với họ.

nang cap cong viec

Không nên đánh đồng bản chất rằng nâng cấp công việc là chất thêm hàng đống công việc cùng loại cho nhân viên. Đó đơn giản chỉ là phát triển công việc của họ theo chiều ngang, thay vì cảm thấy được tín nhiệm, họ sẽ cảm thấy như mình bị lợi dụng. (Họ may tốt không có nghĩa là họ muốn bạn giao cho họ may với số lượng lớn hơn nữa, mà họ muốn bạn giao cho họ thêm một mảng khác, có thể là đào tạo cho những nhân viên khác chẳng hạn).

Nâng cấp công việc đúng nghĩa là sự phát triển công việc theo chiều dọc, bằng cách trao cho họ thêm quyền tự chủ, tự quyết, quyền kiểm soát và quyền quyết định hơn. Họ sẽ được trao cơ hội và thử thách để tìm tòi, phát triển và làm chủ công việc. Đây sẽ là động lực để họ sáng tạo, thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Tuy nhiên biện pháp này không phải lúc nào cũng có thể áp dụng. Đây là một cơ hội lớn và đồng thời cũng là một sự mạo hiểm của công ty vì vậy chỉ nên trao cho những người có khả năng, thành tích cao và ổn định. Là phần thưởng cho sự đóng góp xuất sắc giúp họ tự tin hơn, phát huy năng lực bản thân và đóng góp cho công ty. Đồng thời cũng ngầm nói cho họ “Bạn là ứng cử viên tiềm năng cho một vị trí cao hơn, vì vậy cần chứng minh cho chúng tôi thấy năng lực của bạn nhé!”

Gợi ý thực hiện: Để thực hiện điều này cần xem xét định hướng của công ty, năng lực thực tế và năng lực tiềm năng của nhân viên. Đưa ra ít nhất 5 cách thức phát triển công việc cho nhân viên có khả năng và chọn phương án thích hợp nhất cho họ.