Các bạn có thể tham khảo mẫu sau:

bang_tieu_chuan_danh_gia_cong_viec_