chia khoa luong thuongDưới đây là các file tài liệu và phần chia sẽ của bạn Thy có email chong…@yahoo.com khi tham gia buổi tập huấn lao động:

Dear cả nhà,

Sáng nay mình đi tập huấn lao động ở trung tâm việc làm miền Nam, đây là tài liệu xin được của Mr Khương Thái Học phó phòng chính sách lao động, Trong tài liệu có ví dụ cụ thể cách tính tiền lương ngày thường, tăng ca…theo điều 97 luật lao động sửa đổi năm 2012, cả nhà xem file đính kèm nhé.

Thân chào,
NT

Download:

BAI GIANG BO LUAT LAO DONG NAM 2012 (Chu Hoc 8.2013)

Phuong Phap Xay Dung Dinh Muc Lao Dong

Phuong Phap Xay Dung Don Gia Tien Luong

Còn đây là phần chia sẽ của bạn Giang có email giang…@…6.com

Dear cả nhà,

Trong phần bài giảng của Mr Học (Đồng Nai), phần làm thêm giờ (slide 52-53) có xác định 1  cách tích nhưng phần hướng dẫn của Bình Dương thì có đến 3 cách tính (đính kèm công văn).

Không biết các anh chị đang dung cách nào?  Hai tỉnh gần nhau mà hướng dẫn cũng khác nhau quá J

Giang

Download: Cong van huong dan cham tang ca