Xin chia sẻ một kinh nghiệm hay về kỹ năng viết CV và săn việc làm vào ngành Ngân hàng, bài viết được trích từ http://ub.com.vn

Tôi thường sử dụng 1 file excel để quản lý các ngân hàng mình tuyển dụng, file excel của tôi bao gồm các cột như sau

STT Tên ngân hàng Vị trí ứng tuyển Ngày hết hạn Ngày gọi phỏng vấn Tình trạng Hồ sơ

Riêng trong cột hồ sơ, tôi để hyperlink với forder ngân hàng mình ứng tuyển. Trong forder đó, tôi sẽ lưu toàn bộ các thông tin về vị trí tuyển dụng (copy trên website của ngân hàng), các hồ sơ phải chuẩn bị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của ngân hàng đó,… để bất cứ khi nào cần đến, tôi sẽ có thể tra cứu một cách dễ dàng
quản lý hổ sơ tuyển dụng
Trong khi quản lý hồ sơ, bạn cũng nên scan và công chứng tất cả các chứng chỉ mình có để khi nào cần là có ngay. Tuy nhiên, bạn cũng phải lưu ý một chút
– Đối với các chứng chỉ song ngữ (bằng đại học chẳng hạn). thì UBND cấp phường sẽ không có thẩm quyển để làm, mà phải lên UBND cấp quận để công chứng.
– Chứng chỉ TOEIC và IELTS sẽ không công chứng được. Tôi đã từng mang chứng chỉ TOEIC của mình đến để sao y bản chính, song, họ nói rằng, muốn sao y bản chính được thì phải có dấu đỏ và có chữ ký, mà trong chứng chỉ này thì chẳng có cả 2 thứ đó. Cho nên, đánh ngậm ngùi ra về