CÂU HỎI 7:

Trường hợp HĐTV đã kí điều lệ mẫu. Sau thời gian hoạt động muốn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung điều lệ thì cần làm thủ tục gì để hợp pháp ( hay tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh mà có những thủ tục tương ứng)?

TRẢ LỜI:

Trường hợp thay đổi nội dung điều lệ làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp thay đổi nội dung điều lệ không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Công ty không phải thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law