CÂU HỎI 6:

Tổ chức xử lý kỉ luật người lao động thì phải có mặt người lao động. Trong trường hợp người lao động không có mặt thì phải làm gì cho đúng luật vì DN muốn sa thải người lao động? Nếu sa thải đúng luật thì sau đó trong vòng bao lâu thì phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về sa thải này?

TRẢ LỜI:

Căn cứ vào điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995, người sử dụng lao động đã 3 lần thông báo bằng văn bản cho người lao động mà người lao động vẫn vắng mặt thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật vắng mặt người lao động.

Căn cứ vào điểm c Khoản 3 Điều 11 Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995, trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định phải gửi quyết định kỷ luật cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, kèm theo biên bản xử lý kỷ luật lao động.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law