CÂU HỎI 4:

Hợp đồng lao động xác định thời hạn có thể gia hạn thời gian được không? Có thể gia hạn mấy lần vì không muốn kí hợp đồng lao động? (Công ty cổ phần Khải Toàn)

TRẢ LỜI:

Khi hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Thỏa thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và ký kết hợp đồng lao động mới phải trong khoảng thời gian 30 ngày, trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Nếu quá 30 ngày mà hai bên không thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới và người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

–          Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng sẽ trở thành hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

 Nguồn: An Luat Law