CÂU HỎI 3:

Nội quy lao động của công ty có phải đăng ký với liên đoàn lao động hay cơ quan quản lí nhà nước nào không? Nếu có, trong quá trình hoạt động nếu công ty có bổ sung hoặc thay đổi nội qui thì phải làm sao?

TRẢ LỜI:

Điều 120 Bộ Luật Lao động 2012 quy định Nội quy lao động phải được đăng kí với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở lao động – thương binh – xã hội) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động.

Trong quá trình hoạt động nếu Doanh nghiệp có bổ sung hoặc thay đổi nội quy thì Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng kí lại.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law