tinh ngay phepBạn Thảo đang làm việc tại bộ phận nhân sự của công ty. Gần cuối tháng, bạn phải tổng kết ngày phép cho các nhân viên, tuy nhiên bạn đang gặp phải một số thắc mắc như bên dưới:

Chào các ACE,
Các ACE tham khảo BLLD: Điều 111 + Điều 114  và ND45: Điều 6 Khoản 2 về vấn đề này nhé.
Theo Thảo hiểu, sau khi thử việc, NLD được nhận vào làm việc tại DN  thì mới được tính phép năm ngược lại cho thời gian thử việc. Và số ngày nghỉ phép được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc thực tế của NLD tại DN (bao gồm thời gian thử việc). Tuy nhiên BLLD không quy định về việc bắt đầu được nghỉ phép vào thời gian nào. Theo quan điểm cá nhân Thảo, sau khi làm việc được 12 tháng mới bắt đầu được nghỉ phép thì không hợp lý vì ý nghĩa ngày phép là để NLD tái tạo sức lao động, nếu làm việc xuyên suốt 12 tháng mới được nghỉ phép thì có lẽ không phù hợp với ý nghĩa của ngày phép.
Vài dòng chia sẻ.
BLLD
Điều 111. Nghỉ hằng năm
1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ
2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.
ND45
Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm
1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.
2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.
Và sau đây là sự giúp đỡ của các ace trong cộng đồng:
Câu trở lời của anh Tiến trong nhóm HCMGroup như sau:
Chào bạn !
Thường sau thời gian thử việc mới tính phép bạn à.
Theo điều 111 luật LĐ, Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì được nghỉ hàng năm.
Điều này có nghĩa là gì ? 1/ Là làm đủ ( có )  12 tháng thì NLĐ rồi tứ tháng 13 trở đi mới có phép ? Hay
                                     2/ Vô làm việc là có phép liền ?
Rất may có điều 114 khoản 2 : NLĐ có dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo thời gian tương ứng ..
Nên có thể hiểu theo 2/
Vây tùy theo doanh nghiệp bạn, thường cứ tính 1 tháng làm việc tương đương 1 ngày phép cho dễ . Nếu muốn công bằng hơn nhưng dễ sinh rắc rối thì có thể tương ứng như sau
VD : làm 3 tháng – 2 ngày phép ; 6 tháng 5 ngày . 9 tháng 8 ngày v..v
Thân mến !
Các bạn cùng đóng góp ý kiến để có những cách giải quyết tốt hơn nhé!