Chi trả lương thưởng

nâng cao tinh thần làm việc & giữ chân lâu dài

Thảo luận liên quan đến lương thưởng

Các bài viết về chủ đề lương thưởng

Mức lương phổ biến quan trọng như thế nào trong việc giữ chân nhân tài?

Giữa thị trường việc làm cạnh tranh như hiện nay, thì việc giữ chân nhân tài không chỉ còn dựa trên một số yếu tố cơ bản như: môi trường làm việc khá tốt, chính sách đãi ngộ được đảm bảo hay sếp và đồng nghiệp tử tế, mà quan trọng hơn cả đó là mức lương được đề nghị...

Xây dựng thang bảng lương

Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo...