Xây dựng nội dung đào tạo

3 hoạt động chính của kế hoạch đào tạo

I. Chương trình đào tao ngoài

Ở phần này, công việc đào tạo chủ yếu được thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài, nên nội bộ không cần phải lên nội dung đào tạo

II. Kế hoạch đào tạo nội bộ toàn công ty

Đây là chương trình đào tạo chéo giữa các bộ phận, vd:

 • Bộ phận kỹ thuật đào tạo thông tin về sản phẩm cho sales
 • Bộ phận sales đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng cho kỹ thuật
 • Bộ phận kế toán đào tạo qui trình, các loại biên bản giấy tờ cho các bộ phận khác …

Hoạt động đào tạo này thường không gây tốn kém, nhưng rất hiệu quả. Nhưng việc quản lý phải được thực hiện một cách hiệu quả. Bộ phận nhân sự / ban đào tạo cần có chuyên môn huấn luyện tốt, nhằm hỗ trợ cho các bộ phận chuyên môn thực hiện hoạt động đào tạo này

III. Kế hoạch đào tạo nội bộ của từng bộ phận

Đây là hoạt động đào tạo huấn luyện ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của các bộ phận. Hoạt động này gồm:

 • Nhân viên trong bộ phận gặp mặt định kì ( tốt nhất là 2 tuần / lần ) để chia sẻ các kinh nghiệm mới, và lưu trữ lại vào thư viện kiến thức
 • Nhân viên cũ huấn luyện cho nhân viên mới và báo cáo lại kết quả công việc

Bộ phận nhân sự / ban đào tạo cần có chuyên môn huấn luyện tốt, nhằm hỗ trợ cho các bộ phận chuyên môn thực hiện hoạt động đào tạo này

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Nhân viên than phiền là không có thời gian thực hiện nội dung đào tạo
 • Không biết phải phân công cho ai: người biết làm đào tạo  (có tay nghề cao) thì bận rộn, nhân viên rãnh thì năng lực không cao
 • Nội dung đào tạo do nội bộ xây dựng thì sơ sài
 • Làm sao kêu gọi nhân viên tham gia vào đào tạo khi họ cứ nói là quá bận với công việc chuyên môn

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Có tiêu chuẩn về nội dung đào tạo
 • Có người huấn luyện cách xây dựng nội dung đào tạo, đặc biệt là phải huấn luyện các quản lý mới
 • HRBP tư vấn cách xây dựng nội dung đào tạo cho các quản lý cấp trung
 • Mỗi nội dung đào tạo nên được review tại mốc 3 – 7 – 21 ngày sau khi đào tạo
 • Kết hợp đào tạo với huấn luyện trong công việc

Không nên

 • Để mặc cho nhà quản lý tự xây dựng nội dung đào tạo
 • Bỏ quên bước review sau đào tạo