Nhiều người tin rằng uống nước trong khi ăn có thể hại đến quá trình tiêu hóa. Vậy liệu chúng ta có nên vừa ăn vừa uống, bất kể đó là rượu, bia, nước ngọt hay nước thường?

70% cơ thể chúng ta là nước. Chẳng có gì phải nghi ngờ về sự quan trọng của việc uống nước đối với cơ thể. Nhưng liệu có thời điểm nào chúng ta uống nước lại giảm lợi ích, thậm chí tạo ra những phản ứng có hại? Xem thêm

Nhiều người tin rằng uống nước trong khi ăn có thể hại đến quá trình tiêu hóa. Vậy liệu chúng ta có nên vừa ăn vừa uống, bất kể đó là rượu, bia, nước ngọt hay nước thường?

70% cơ thể chúng ta là nước. Chẳng có gì phải nghi ngờ về sự quan trọng của việc uống nước đối với cơ thể. Nhưng liệu có thời điểm nào chúng ta uống nước lại giảm lợi ích, thậm chí tạo ra những phản ứng có hại? Xem thêm