Thời gian làm việc dài, lương thấp, tiền vay để đi học vẫn chưa trả xong, còn phải mua nhà, báo hiếu, quả thật là áp lực. Làm sao để giải quyết những mối lo lắng này? Có một nguyên tắc chi tiêu dành cho những người sống chung với nợ đó là “10 : 70 : 20”, hay còn gọi là “Tay phải kiếm tiền, tay trái trả nợ”.

Giúp bạn giải quyết được nợ nần, tạo dựng uy tín cho bản thân và quan trọng là sống một cách chủ động và thoải mái, vậy phương pháp này như thế nào? Dưới đây là 5 nguyên tắc thực hiện. Xem thêm

Thời gian làm việc dài, lương thấp, tiền vay để đi học vẫn chưa trả xong, còn phải mua nhà, báo hiếu, quả thật là áp lực. Làm sao để giải quyết những mối lo lắng này? Có một nguyên tắc chi tiêu dành cho những người sống chung với nợ đó là “10 : 70 : 20”, hay còn gọi là “Tay phải kiếm tiền, tay trái trả nợ”.

Giúp bạn giải quyết được nợ nần, tạo dựng uy tín cho bản thân và quan trọng là sống một cách chủ động và thoải mái, vậy phương pháp này như thế nào? Dưới đây là 5 nguyên tắc thực hiện. Xem thêm