Một người đàn ông đã có gia đình tìm đến vị bác sỹ tâm lý để giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Màn đối thoại dưới đây, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm.

Bác sỹ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống?

Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh?

Người chồng: Cô ấy chẳng phải đi làm. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.

Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?

Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng phải đi làm. Xem thêm

Một người đàn ông đã có gia đình tìm đến vị bác sỹ tâm lý để giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Màn đối thoại dưới đây, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm.

Bác sỹ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống?

Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh?

Người chồng: Cô ấy chẳng phải đi làm. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.

Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?

Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng phải đi làm. Xem thêm