Chẳng ai muốn mình bị ràng buộc hay áp đặt trong một giới hạn nào đó. Sự tự do không chỉ là nhu cầu cơ bản của con người mà trong công việc nó có tác dụng thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên.

Theo khảo sát của Viên nghiên cứu Forrester Research của Hoa Kỳ, 92% những người đi làm thuộc thế hệ 8X và 9X đặc biệt quan tâm đến văn hóa làm việc linh hoạt, nơi mà họ có thể lựa chọn địa điểm và thời gian làm việc. Xem thêm