Bạn có hay gặp những vấn đề sau đây trong doanh nghiệp?

Gia tăng chi phí lương khi không kiểm soát
 • Chi phí lương sẽ tăng nhiều khi không kiểm sóat chặt thời gian làm việc của nhân viên, đặc biệt với đối tượng nhân viên bán thời gian & nhân viên làm thêm giờ
 • Thất thóat tiền lương do tính tóan tiền lương bằng file xls nhưng bị sai công thức
 • Việc nghỉ phép & công tác bên ngòai không được kiểm duyệt chặt chẽ, nhiều trường hợp nghỉ nhưng vẫn được ghi nhận là có đi làm. Đến cuối năm, theo qui định của luật lao động, Doanh Nghiệp phải trả tiền bù cho những ngày phép mà nhân viên chưa dùng hết

Giải pháp: Sử dung phần mềm Nhân Sự tiền lương sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề

Bạn có thể nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây

Tốn quá nhiều thời gian cho công việc chấm công & tính lương
 • Download chậm, mất nhiều thời gian chờ đợi khi quản lý dữ liệu máy chấm công
 • Máy chấm công họat động chậm vì đầy dữ liệu
 • Phần mềm không hỗ trợ tính công tốt, vì Ca kíp rất linh hoạt theo yêu cầu sản xuất, và có nhiều ca gãy. Ca kíp thay đổi thường xuyên do phải điều chỉnh theo yêu cầu sản xuất, khiến việc chấm công mất rất nhiều thời gian .
 • Phần mềm lại không hỗ trợ tốt nghiệp vụ tính lương khi có điều chuyển lao động (khi mức lương của từng công đọan / bộ phận la khác nhau), tổ trưởng sản xuất phải theo dõi thủ công, tốn nhiều thơi gian
 • tính lương mất thời gian vì có quá Nhiều loại phụ cấp
 • Mất quá nhiều thời gian tổng kết ngày phép, đơn xin nghỉ phép, làm phiếu lương, quản lý giấy tờ hành chính
 • Mất quá nhiều thời gian bổ sung ngày công vì nhân viên quên chấm công, đi công tác …

Giải pháp: Sử dung phần mềm Nhân Sự tiền lương sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề

Bạn có thể nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây

Hệ thống đánh giá, khen thưởng không hiệu quả
 • Các tiêu chí đánh giá lại thiếu cơ sở khoa học, cảm tính, dẫn đến tranh cãi không đáng có trong quá trình đánh giá
 • Đánh giá thiếu chính xác. Nhân viên nhượng bộ nhau khi đánh giá, dĩ hoa vi quý, ai cũng có kết quả tốt để mọi người đều vui vẻ
 • Không thể tổ chức đánh giá hiệu quả và thường xuyên vi tốn quá nhiều thời gian

Giải pháp: tim hiểu phần mềm đánh giá nhân viên và tham gia buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá. Xem tham khảo tại đây 

khó khăn đặc thù của ngành Dịch vụ ăn uống (F&B) và Bán lẻ
 • Mất nhiều thời gian để quản lý việc điều chuyển nhân sự giữa các cửa hàng, tính lương, vi đơn giá tiền lương ở các cửa hàng là khác nhau
 • Phần mềm không hỗ trợ tốt nghiệp vụ quản lý nhân viên parttime – những người làm bao nhiêu tính bấy nhiêu, ko cần ca kíp và đi trễ về sớm, trả lương theo giờ làm việc và quyết toán theo từng cửa hàng
 • Ca kíp phức tạp, bắt buộc các leader tại các chi nhánh phải xếp ca. Tốn nhiều thời gian chờ đợi bảng phân ca từ các chi nhánh để có thể chấm công, tốn nhiều thời gian import, xử lý bảng phân ca để ra báo cáo chấm công

Giải pháp: Sử dung phần mềm Nhân Sự tiền lương kết hợp Staff Portal sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề

Bạn có thể nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây

khó khăn đặc thù của ngành Sản xuất
 • Khách hàng yêu cầu tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không được vượt quá mức qui định tối đa. Nhưng nhân viên lại thường chấm công rất sớm trước khi vào công ty và rất trễ sau khi ra về, điều này làm số giờ công trên báo cáo vượt lên rất nhiều so với thực tế.
 • Tốn nhiều thời gian chờ đợi bảng phân ca từ bộ phận sản xuất để có thể chấm công

Giải pháp: Sử dung Giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào sẽ giải quyết được vấn đề

Bạn có thể nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây

khó khăn đặc thù của ngành Xây dựng
 • Theo qui định về an toàn lao động, chỉ những công nhân có đầy đủ giấy tờ và được huấn luyện đầy đủ mới được phép làm việc tại công trường. Khi có sự cố, đơn vị thầu chính sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tuân thủ qui định này. Tuy nhiên việc thực hiện trong thực tế lại gặp nhiều khó khăn, vì công nhân công trường không chỉ thuộc quyền quản lý của thầu chính mà còn ở các thầu phụ. Doanh nghiệp muốn hạn chế những người không được đào tạo về an toàn lao động ra vào công trường.
 • khi nhân viên làm việc luân chuyển ở nhiều công trình thì không theo dõi được hồ sơ đào tạo về an toàn lao động, nên phải tiến hành đào tạo lại. tốn nhiều thời gian & tiền bạc

Giải pháp: Sử dung Giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào sẽ giải quyết được vấn đề

Bạn có thể nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây

Rủi ro từ chính sách "mượn phép năm"

 

Những doanh nghiệp dễ dãi trong việc kiểm soát nghỉ phép thường sử dụng giải pháp “mượn phép”. Nhân viên có thể nghỉ bao nhiêu cũng được, miễn không ảnh hưởng đến công việc, đến cuối năm sẽ được tính lại. Kiểu quản lý này có thể khiến doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất. Theo qui đinh của luật lao đông:

 • Nhân viên kể từ năm thứ hai sẽ nhận được phép năm ngay từ đầu năm. Nếu cho phép nhân viên sử dụng hết số phép mà không kiểm soát, doanh nghiệp sẽ chịu tổn thất do phải trả lương cho những ngày nghỉ quá nhiều
 • Doanh Nghiệp sẽ phải thanh toán cho nhân viên những ngày phép chưa sử dụng hết.

Trong quá trinh kiểm soát, doanh nghiệp thường gặp những vấn đề sau:

 • Các manager không có thông tin ngày nghỉ phép của nhân viên, dẫn đến việc không kiểm soát được
 • Các manager tốn nhiều thời gian để kiểm tra thông tin ngày phép

Giải pháp: Sử dung phần mềm HRportal để kiểm soát quá trình nghỉ phép, công tác.

Bạn có thể  nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây 

Rủi ro từ những người đã bị sa thải
 • Nhân viên đã nghỉ việc vẫn có thể trà trộn vào lại trong khu vực sản xuất. Nhiều nhân viên bi sa thải nên có mâu thuẫn với tổ chức, một khi vào được khu vực sản xuất, họ sẽ đem lại nhiều mối nguy hiểm với hậu quả không thể đo lường được. bộ phận bảo vệ không thể kiểm tra hết tất cả moi người ra vào

Giải pháp: Sử dung giải pháp kiểm soát ra vào cổng

Bạn có thể  nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây 

Rủi ro lộ thông tin lương

 

 • Rủi ro lộ thông tin lương, khi có quá nhiều bước trong quá trinh phát lương ( tính tóan, báo cáo, in phiếu lương, ký nhận, xét duyệt … )

Giải pháp: Sử dung phần mềm HRportal để tự động hóa quá trinh phát phiếu lương

Bạn có thể  nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây 

Thường xuyên có bất đồng về thanh toán với nhà cung cấp suất ăn
 • Doanh nghiệp và Nhà Cung Cấp suất ăn thường xuyên có những bất đồng về số lượng khẩu phần ăn cần phải thanh toán. Việc có quá nhiều khẩu phần ăn phát sinh thường xuyên ( do thiếu kiểm soát ) khiến chi phí tăng cao mà bên nào cũng muốn đẩy phần trách nhiệm sang bên còn lại.
 • Một khi Doanh nghiệp cung cấp suất ăn bị ép phải chịu tất cả chi phí này, họ sẽ tìm cách giảm chất lượng suất ăn để bù đắp, điều này gây ra nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là rủi ro khi có đám đông nhân viên không hài lòng
 • Số lượng phát sinh nhiều và không dự báo được khiến nhà ăn phải chuẩn bị số phần ăn nhiều hơn để dữ trữ. khi đó, Họ phải giảm chất lượng của từng phần ăn để đảm bảo lợi nhuận, khiến chất lượng bữa ăn giảm, nhân viên không hài lòng

Giải pháp: Sử dung phần mềm kiểm soát nhà ăn ICMS

Bạn có thể  nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây 

Tốn thời gian làm & phát phiếu ăn cho công nhân
 • Việc cung cấp phiếu ăn là cần thiết, để kiểm soát và chống thất thoát tại nhà ăn, đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp quan tâm đến chế độ của công nhân. Tuy nhiên việc này tốn khá nhiều thời gian và nhân lực ( bao gồm công của bộ phận hành chính trong việc làm phiếu và công của bộ phận sản xuất trong việc phát phiếu)
 • Thời gian làm những việc này có thể được xem là lãng phí, vì không tạo ra giá trị gia tăng trong sản xuất, và có thể được cắt giảm nhờ giải pháp tự động hóa.

Giải pháp: Sử dung phần mềm kiểm soát nhà ăn ICMS

Bạn có thể  nhờ hỗ trơ phân tích & xây dựng kế họach đề xuất tại đây