Khổng Tử là nhà tư tưởng, triết học, chính trị lỗi lạc trong lịch sử, những giai thoại về cuộc đời ông là những bài học quý giá cho hậu nhân.

Tể tướng thiếu niên Công Tử Hành trị quốc

Công Tử Hành người nước Sở, mới 15 tuổi đã đảm nhận chức Tể tướng. Sau khi Khổng Tử nghe chuyện này, liền phái người đến nước Sở thăm dò tình hình triều chính ở đó như thế nào.

Sứ giả sau khi trở về nước Lỗ, đã báo lại rằng: “Triều đình nước Sở xem ra rất thanh tĩnh, không có đại sự gì, đặc biệt là trên cung điện chỉ có 5 lão nhân, ở bên dưới hành lang chỉ có 20 binh sĩ trẻ tuổi”.

Khổng Tử nói: “Có thể kết hợp và phát huy trí tuệ của 25 người này lại, có thể thống trị cả thiên hạ cũng không xảy ra vấn đề gì, huống chi chỉ là một nước Sở mà thôi”. Xem thêm