Khái niệm phỏng vấn & tuyển chọn

hinh1-tuyendung

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm công tác nhân sự là Việc duy trì đội ngũ nhân viên, đảm bảo đủ số lượng nhân sự cho tổ chức.

Qua bài học này, nhằm giúp cho người làm công tác Nhân sự hiểu được các mục tiêu sau:

–          Xác định tiến trình tuyển dụng

–          Hiểu được quy trình tuyển dụng cơ bản

–          Thu hút ứng viên, tạo thương hiệu cho Công ty

–          Thực hiện thủ tục trong quy trình tuyển dụng đạt hiệu quả và tạo ấn tượng tích cực nơi ứng viên.

 

Trong công tác tuyển dụng, ta có hai khái niệm cần hiểu rõ: Tuyển dụng & Tuyển chọn

–          Thế nào là tuyển dụng? Là tiến trình tìm kiếm, thu hút để chọn ra những ứng viên phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc.

Trong đó có, Con người – Ứng viên, Công việc – vị trí cần lắp con người vào (bao gồm cả: công việc cụ thể, môi trường làm việc, chỉ tiêu đánh giá,…)

 

–          Thế nào là tuyển chọn? Là tiến trình sàng lọc, đánh giá được tiến hành sau giai đoạn tuyển dụng, dựa vào những kinh nghiệm, lý lịch, lịch hoàn cảnh,…để đưa ra quyết định chọn đúng người cho vị trí cần tuyển.

 

Như vậy, ta cũng biết được, tuyển chọn là một quá trình cần thiết và quan trọng, cần được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng quy trình để có thể tìm ra được ứng viên phù hợp với môi trường làm việc.

Lợi ích của việc tuyển chọn đúng người:

–          Nhân viên có năng lực sẽ làm việc có hiệu quả cao

–          Tiếp nhận công việc nhanh hơn

–          Ít cần sự giám sát và đào tạo

–          Mức độ cam kết làm việc cao, có thể sẽ ở lại làm việc lâu dài hơn

–          Giúp cho người quản lý có nhiều thời gian cho công việc của mình

 

Trong bất kỳ Công ty nào, cần thiết phải có quy trình tuyển chọn, để đảm bảo công việc tuyển dụng được thực hiện xuyên suốt đúng tiến độ và chất lượng.