TUYỂN DỤNG

THƯ VIỆN TÀI LIỆU VỀ TUYỂN DỤNG

Các biểu mẫu tuyển dụng

Sau đây là các mẫu văn bản cần dùng trong công tác tuyển dụng, hy vọng có thể giúp ích được trong công việc của các Anh chị làm công tác Nhân sự:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

2. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị

3. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

4. Mẫu phiếu nhận hồ sơ

5. Danh sách cán bộ nhân viên tuyển dụng trong tháng

6. Quy trình hoạch định nhân sự

7. Bảng ngân sách đào tạo

8. Bảng đánh giá năng lực nhân viên

9. Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi

10. Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty

11. Kế hoạch nhân sự của bộ phận hàng năm

12. Quy trình tuyển dụng

13. Phiếu yêu cầu tuyển dụng

14. Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

15. Kế hoạch tuyển dụng

16. Thông báo tuyển dụng

17. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

18. Bảng tự khai ứng viên

19. Thư mời phỏng vấn 1

20. Thư mời phỏng vấn 2

Biểu mẫu tuyển dụng

Xây dựng hệ thống tuyển dụng và bổ dụng

Best practices – kinh nghiệm về tuyển dụng

Tìm kiếm hồ sơ 

Thu hút ứng viên 

Tổ chức phỏng vấn

Kinh nghiệm phỏng vấn 

 

Bộ sưu tập các câu hỏi thường dùng trong phỏng vấn 

Nhóm câu hỏi về năng lực làm việc
tiêu chuẩn cho công việc là gì? Tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất
Anh chị dự định sẽ làm những việc gì trong những ngày đầu tiên làm việc trong doanh nghiệp?
Theo anh chị công việc này có yêu cầu đòi hỏi gì?
Anh chị dự định sẽ tổ chức việc thực hiện công việc như thế nào?
Những quyền hành, số liệu nào anh chị muốn có? tại sao?
Những kinh nghiệm cũ giúp gì cho công việc mới?
Làm thế nào để thực hiện một công việc cụ thể? Xử lý một tình huống cụ thể?
Anh chị thấy rằng làm việc một mình hay theo nhóm sẽ thích hợp, hiệu quả hơn?
Anh chị giải quyết xung đột như thế nào?
Quan hệ của anh chị và người hàng xóm như thế nào?
Vì sao anh chị nộp đơn vào chức vụ này?
Anh chị có nhận xét gì về Công ty chúng tôi?
Điều gì thích thú nhất trong công việc mà anh chị muốn xin làm?
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn đã từng làm ở vị trí ứng tuyển?
Lưu ý: chuẩn bị 2-3 Tình huống thực tế mà công ty đã gặp phải hoặc sẽ gặp để ứng viên xử lý?
Lưu ý: Chuẩn bị 5-7 câu hỏi chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí( biết kiến thức và kinh nghiệm thực tế của ứng viên)

Câu hỏi phỏng vấn

Xem đầy đủ các câu hỏi phỏng vấn