Tuyển dụng nhân sự

Mỗi ngày có vài trăm lượt người xem web này, đa phần là bộ phận nhân sự và các sinh viên.  Nếu bạn đăng tin tuyển dụng ở đây, cũng có thể có vài ứng viên sẽ tìm đến bạn.