Tất cả mọi thứ trên đời này đều “mất phí”. Chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Bạn muốn thành công sẽ phải đổi lấy những đêm không ngủ để làm việc. Bạn muốn hạnh phúc sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm để nhận ra những điều tốt đẹp và biết quý trọng chúng hay bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro, thất bại, thua lỗ, thậm chí là phá sản trước khi được mọi người công nhận là một doanh nhân thành đạt.

Dẫu vậy, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng qua ngày mưa sẽ là ngày nắng, qua nỗi buồn sẽ là niềm vui, qua khó khăn sẽ là thành quả, qua thất bại sẽ là cảm giác vui sướng vì có những bài học để đời. Điều quan trọng là mỗi người luôn duy trì một thái độ sống lạc quan, nỗ lực hết mình và quyết tâm hoàn thiện bản thân bằng những thói quen cũng như hành động tích cực. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 10 kỹ năng vô cùng quan trọng mà nếu chinh phục được chúng, dám chắc rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có những thay đổi kỳ diệu. Xem thêm

Tất cả mọi thứ trên đời này đều “mất phí”. Chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Bạn muốn thành công sẽ phải đổi lấy những đêm không ngủ để làm việc. Bạn muốn hạnh phúc sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm để nhận ra những điều tốt đẹp và biết quý trọng chúng hay bạn cũng phải đối mặt với hàng loạt rủi ro, thất bại, thua lỗ, thậm chí là phá sản trước khi được mọi người công nhận là một doanh nhân thành đạt.

Dẫu vậy, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng qua ngày mưa sẽ là ngày nắng, qua nỗi buồn sẽ là niềm vui, qua khó khăn sẽ là thành quả, qua thất bại sẽ là cảm giác vui sướng vì có những bài học để đời. Điều quan trọng là mỗi người luôn duy trì một thái độ sống lạc quan, nỗ lực hết mình và quyết tâm hoàn thiện bản thân bằng những thói quen cũng như hành động tích cực. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 10 kỹ năng vô cùng quan trọng mà nếu chinh phục được chúng, dám chắc rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có những thay đổi kỳ diệu. Xem thêm