Các phương pháp tự động hóa các nghiệp vụ quản trị nhân sự 

Tự động hóa quá trình chấm công tính lương, bớt thời gian tính công thủ công, tính lương, làm phiếu lương, ký nhận .v…v

Tự động hóa quá trình báo cơm, làm phiếu ăn trong doanh nghiệp sản xuất

Tự động hóa quá trình xét duyệt công tác, đăng ký nghỉ phép

Tự động hóa quá trình tiếp nhận hồ sơ ứng viên trong tuyển dụng

Những công việc chiến lược nên được dành thêm thời gian:

  • Thiết kế và xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.
  • Phân tích kế hoạch kinh doanh và đưa ra các chiến lược xây dựng đội ngũ nhân viên.
  • Thu hút và giữ chân nhân tài.
  • Xây dựng các mô hình quản lý năng lực, đào tạo kỹ năng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và kế thừa.
  • Tạo sự liên kết giữa các phòng ban, các cấp bậc nhân sự và gắn kết nhân viên với doanh nghiệp