Định nghĩa Khả năng tin tưởng, ủy nhiệm công việc cho người khác
Độ tuổi phát triển kỹ năng ( thời kỳ tiêu chuẩn) Từ 30-50 tuổi
Nếu bạn không có kỹ năng này Ôm hết công việc về mình, không làm được việc lớn
Kỹ năng liên quan
 • Khả năng nắm bắt ngữ cảnh
 • khả năng phát triển mạng lưới
 • khả năng tư vấn
 • khả năng hướng dẫn
 • khả năng điều phối

 

Trong thế giới công việc, ta có thể chia con người ra làm 2 nhóm: những người sử dụng người khác khi làm việc và những người bị người khác sử dụng khi làm việc. Hai nhóm này khác nhau ở chỗ một nhóm phần lớn tự tạo ra thành quả ( không thể để việc cho người khác) và một nhóm có thể tin tưởng giao phó công việc cho người khác làm. Đó gọi là khả năng ủy nhiệm.

Trên thực tế, có một bức tường ai cũng phải vượt qua trước khi đạt được khả năng ủy nhiệm này, tôi gọi đó là “những tiếng nói quỷ quái”. Việc loại bỏ tiếng thì thầm quỷ quái sâu trong lòng bạn chính là một điểm quan trọng trong quá trình nám bắt khả năng ủy nhiệm.

 

Lời thì thầm Lý do tồn tại Mối nguy hiểm Cách loại bỏ
“mình tự làm còn nhanh hơn”
 • Nghĩ rằng  giải thích rất phiền phức, mình tự làm sẽ nhanh hơn việc phải đi giải thích cho người khác
 • Sợ người ta không thích, khó chịu
 • Không tin tưởng: “đằng nào cũng phải làm lại từ đầu, vì họ chẳng thể làm theo đúng như ý mình”
 • so với tự làm, việc điều chỉnh việc người khác làm khó hơn hẳn
 • Công việc càng ngày càng khó và tốn nhiều thời gian hơn
 • Không thể làm được việc lớn
 • Sau này nhờ lại là không thể
 • rèn luyện cho mình có được tâm lý chấp nhận rủi ro
 • rèn luyện cho mình có được mức độ nhẫn nại nhất định
 • chú ý xem người nhận có hiểu điều mình nói không
 • khi có ai làm không như ý bạn, cho họ biết là không phải tại khả năng họ thấp, mà là họ không có kỹ năng bạn đang sở hữu
“làm và hoàn thành là chuyện đương nhiên”
 • Đặc trưng phổ biến của những người làm được việc
 • Không ai thích thú làm việc cho bạn lâu dài
 • Nên tự trách mình trước vì chưa hướng dẫn đủ cho người khác
 • Phải thể hiện lòng biết ơn khi nhờ người khác làm giúp

 

2 điều cần lưu ý để xây dựng khả năng ủy nhiệm

Tin tưởng là “quan sát với con mắt sáng suốt”
 • Tin tưởng nhưng không phải là dễ tin, ai nói gì cũng tin
 • Thói quen xem xét kỹ điểm mạnh điểm yếu của người khác
 • Có lòng tự tin vào con mắt nhìn người của bản thân
Chia nhỏ công việc thành những “hộp kế hoạch”nhỏ
 • Những người trước khi bắt tay vào làm mà không dựng bản kế hoạch chi tiết, chỉ lao vào làm luôn và chỉnh sửa hoàn thiện trong quá trình làm là người không có khả năng giao việc. Thậm chí có thể đổi hướng công việc giữa chừng
 • Khi giao việc, bạn bắt buộc phải mường tượng ra cả quá trình thực hiện & sản phẩm cuối cùng

Trích từ sách “Phát triển năng lực và thăng tiến trong Doanh Nghiệp Nhật Bản” của Yukio Okubo

Banner Smartboss