Cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Có nhiều người không biết điều này nên cứ khiến cho bản thân mình sinh ra nhiều bệnh tật.

Con người là có cấu tạo cơ thể hoàn mỹ nhất trong tất cả sinh vật, thân thể khỏe mạnh là món quà quý giá trong cuộc sống. Điều chỉnh tình trạng sức khỏe của con người chỉ có thể dựa vào việc chữa trị hệ thống bên trong cơ thể, chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài, nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ.

Khỏe mạnh căn bản là trong nội tâm; tâm tịnh thì thân tịnh. Cho nên khi mắc bệnh, không cần hướng ra phía bên ngoài mà cầu, mà cần dựa vào chính tự thân mình chữa trị bệnh của mình.

Khỏe mạnh, bắt đầu từ việc điều chỉnh tâm tính. Thay đổi tâm tính cần học tập các bậc thánh nhân đại trí tuệ truyền lại cho chúng ta.

Tư tưởng đúng đắn có khả năng trợ giúp người bệnh tiêu trừ bệnh tật còn vượt xa các loại dược liệu sang quý. Bởi vì có tư tưởng đúng đắn, bạn sẽ có quyết định đúng đắn, sẽ có hành vi đúng đắn, có thể ngăn ngừa rất nhiều loại bệnh phát sinh Xem thêm

Cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Có nhiều người không biết điều này nên cứ khiến cho bản thân mình sinh ra nhiều bệnh tật.

Con người là có cấu tạo cơ thể hoàn mỹ nhất trong tất cả sinh vật, thân thể khỏe mạnh là món quà quý giá trong cuộc sống. Điều chỉnh tình trạng sức khỏe của con người chỉ có thể dựa vào việc chữa trị hệ thống bên trong cơ thể, chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài, nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ.

Khỏe mạnh căn bản là trong nội tâm; tâm tịnh thì thân tịnh. Cho nên khi mắc bệnh, không cần hướng ra phía bên ngoài mà cầu, mà cần dựa vào chính tự thân mình chữa trị bệnh của mình.

Khỏe mạnh, bắt đầu từ việc điều chỉnh tâm tính. Thay đổi tâm tính cần học tập các bậc thánh nhân đại trí tuệ truyền lại cho chúng ta.

Tư tưởng đúng đắn có khả năng trợ giúp người bệnh tiêu trừ bệnh tật còn vượt xa các loại dược liệu sang quý. Bởi vì có tư tưởng đúng đắn, bạn sẽ có quyết định đúng đắn, sẽ có hành vi đúng đắn, có thể ngăn ngừa rất nhiều loại bệnh phát sinh Xem thêm